Headerbild

Skene MS värdegrund

SKENE MS har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”
(1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning mot motorsport, företrädelsevis olika grenar inom MC och BIL.
Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Våra Samarbetspartners