Headerbild

Miljö

SKENE MOTORSÄLLSKAPS MILJÖPOLICY
 
All vår verksamhet ska präglas av starkt miljötänkande. Med hänsyn till 
miljöeffekterna både på lång och kort sikt, ska vi verka för en god miljö, ur sunda och ekonomiska aspekter. 

Vi ska anpassa oss till samhällets krav, där myndigheternas och förbundens krav är lägsta nivå, för den miljöanpassning vi ska bedriva för vår anläggning. 

Miljöhänsyn skall tas i varje beslut inom klubben. Vi ska arbeta förebyggande genom hushållning av råvaror och energi samt mot minskandet av miljöstörande utsläpp, för en verksamhet med mindre miljöpåverkan. 
Hänsyn ska tas till natur och kulturvärden samt kretsloppets principer. 

Genom att tydligt informera de som vistas på anläggningen om vår policy, ska vi arbeta för att påverka attityder och värderingar mot ett bättre miljötänkande. En öppen dialog ska föras med medlemmar, myndigheter och olika intressenter om verksamhetens miljöpåverkan. 

Inom föreningen väljs miljöombud som ska biträda Skene MS styrelse i miljöarbetet. 

Vi strävar efter att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Det ska ske genom att dokumentera och utvärdera verksamheten, med återkommande miljörevisioner, samt att följa aktuell handlingsplan.
 
Antagits av styrelsen den 18 februari 2009

 

Våra Samarbetspartners