Headerbild

ÅRSMÖTE 2021

2021-01-23 i Nyheter Motocross / Enduro

Prenumerera via:

RSS

Datum är inte bestämt, men läs vidare för viktig information.

Hej alla medlemmar!

Vi har en underlig tid och det är inte bara att arrangera ett årsmöte som vanligt.

Årsmöte kommer att hållas stadgeenligt innan mars månads utgång, men vi vet inte om det blir på plats eller digitalt på distans.

Nästa styrelsemöte hålls 10/2 och då bestäms årsmötet definitivt, både datum och hur det kommer att genomföras.

 

Vi vill redan nu påminna om att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet. Det kan ju bli lite trångt med tid då utlysningen kommer strax efter 10/2 och mötet blir i mars. Skicka till info@skenems.se.

 

Tänk också på att valberedningen gärna tar emot förslag på hängivna människor som vill ta Skene MS framåt 😊 (Se kontaksidan.) https://www.skenems.se/foreningen/Kontakt/

/Styrelsen för Skene MS

Våra Samarbetspartners